Vill du boka en konsultation eller en föreläsning?

   
     Kontakt: +46 (0)739 71 55 14
Tap To Call
Non Serviam är till för dig som vill utveckla och finansiera din projektidé, främst inom kulturområdet. Vi erbjuder rådgivning och vägledning i projektutveckling, föreläsningar och seminarier i ansökningsteknik, och expertis inom en rad europeiska politikområden.

Föreläsningar

Vill du lära dig mer om offentlig finansiering? Vill du får tips om hur man utvecklar en stark projektidé och god ansökningsteknik? Har du intresse av att fördjupa dig inom europeisk politik på kultur- och utbildningsområdet? Non Serviam har väldokumenterad erfarenhet och erbjuder ändamålsenliga föreläsningar, workshops och seminarier.

Läs mer 

Kurser

För att bygga upp en gedigen kunskapsbas erbjuder vi skräddarsydda kurser med fördjupning och långsiktiga mål, t.ex europeisk projektledning, internationalisering och europeisk politik. Kombinationen av teori och praktisk erfarenhet ger konkreta verktyg och färdigheter som kan appliceras över en rad olika områden.

Läs mer 

Rådgivning

För individer och verksamheter som vill göra en omvärldsanalys, utveckla en plan för internationalisering, europeisk finansiering, eller nätverk erbjuder vi skräddarsydd rådgivning och vägledning där vi i partnerskap med uppdragsgivaren arbetar fram strategi och planering för både lång- och kortsiktiga målsättningar.

Läs mer 

Non Serviam AB


Vi har Europa som arbetsplats.

Klientens ord:

Non Serviam har inte bara hjälpt oss säkra finansiering till vårt projekt, utan byggt upp vår kapacitet till att tänka och arbeta internationellt, och därmed vidgat våra vyer. Vi är mycket nöjda.